Rumaki

Ko te reo te manawapou o te Maaori
Maa te koorero i te reo ka ora ai
Maa te ora o te reo ka rangatira
Tiihei Mauri Ora

E ngaa mana, e ngaa reo, nei raa te mihi o te roopuu rumaki o Nooera ki a koutou katoa.
He roopuu rumaki maatou e noho ana i raro i te korowai o Ngaati Maahanga otiraa te waka o Tainui.
E aroha ana maatou ki ngaa mahi a kui maa, a koro maa kaatahi ko ngaa akoranga o te ao hurihuri nei.

Nawton School offers a high quality Maaori immersion programme. We welcome everyone keen to immerse themselves and their child in Maaori language and customs.
Class instruction is in Maaori and all curriculum areas are covered.
We have seven kaiako teaching years 1 – 8, two kaiaawhina and a kaiaarahi i te reo.
In year six, an English transition programme is introduced to ensure that our students are also able to read and write in both English and Maaori when they graduate.

“Maaku anoo e hanga i tooku ake nei whare, ko ngaa pou o roto he mahue, he patate, ko te taahuhu he hiinau”